/// EXPO // Geometrische Abstractie // Galerie LL / October 2020

Van 11 oktober tot 1ste november 2020

stel ik een deel van mijn werk tentoon

als ode aan de geometrische abstractie.

Mijn schilderijen gaan te zien zijn naast

de legendarische, Belgische meesters

van het genre zoals : 

Gilbert DECOCK & Gilbert SWIMBERGHE…